Certifikuj, nebo zemři

Čvc 30, 2018 TechoCon 2018

by Petr Remeš

Každý, kdo se pohybuje v prostředí kancelářských projektů, zná jednu z „velkých“ certifikací. LEED nebo BREEAM dnes prostě musíte mít, jinak se v „áčkovém“ segmentu nechytáte.

„Zelené“ certifikace, které řeší environmentální dopady stavby na vnější okolí, jsou dnes u nově budovaných staveb samozřejmostí. Každá nově postavená kancelářská budova dnes splňuje certifikát BREEAM nebo LEED.

My si nyní představíme nový certifikát WEEL, který by v letošním roce měla získat první kancelářská budova v České republice. WELL je u nás zatím horká novinka, na kterou by rádo dosáhlo nejedno kancelářské centrum. Někteří nezasvěcení však mají tendence zaměňovat smysl WELLu právě za některé zelené certifikace, například LEED.

WELL Building Standard byl poprvé představen v USA v roce 2014 a své kořeny má v lékařském výzkumu, který zkoumá spojitost mezi budovami, v nichž trávíme přibližně 90 % našeho času, a vlivem na zdraví a duševní pohodu jejich obyvatel. V současné chvíli získalo certifikaci (v různých úrovních) celkem 54 projektů (nejen kancelářských) na celém světě. Na čekací listině pro posouzení je momentálně 179 projektů.

V čem se WELL liší

Především do středu svého zájmu, měření a ověřování klade lidi. Zaměstnance, kteří pracují v kancelářských budovách. Obsahem certifikace je myšlenka, že lidé si zaslouží žít, pracovat a pobývat v prostorech, které jim budou trvale poskytovat příjemné prostředí se vším, co k tomu patří.

Proto certifikaci mohou získat administrativní budovy, které by tak pod certifikací WELLu garantovaly svým zaměstnaným obyvatelům skvělé podmínky k práci.

V praxi to pak s sebou nese to, že budovy certifikované jako „WELL“ například nemají na chodbách a v kancelářích automaty Coca-Cola, stojany na kola musí být nejdále 30 metrů od vchodu a budova musí umět řešit i šíření pachů. Získání certifikátu je podloženo měřením několika klíčových parametrů prostředí nezávislou třetí stranou. Každý z parametrů má v bodování rozdílnou váhu a pravidelně po třech letech se platnost WELLu musí ověřit opětovným měřením a recertifikaci si potvrdit.

Klíčové elementy certifikátu WELL

Hlavní parametry, které tato certifikace hodnotí, jsou:

  • Air
  • Water
  • Nourishment
  • Light
  • Fitness
  • Comfort
  • Mind

To jsou konkrétní požadavky, které musí budova naplňovat, aby získala certifikát WELL. Více informací také na oficiálních stránkách certifikační autority www.wellcertified.com.

Náš tip: na konferenci TechoCon 13. září 2018 budeme diskutovat i o problematice certifikací kancelářských budov. Přidáte se?

Top