Přečtěte si prosím tyto podmínky použití na webových stránkách www.techocon.cz. Používáním těchto stránek souhlasíte s dodržováním těchto všeobecných podmínek.

 • Provozovatelem internetových stránek techocon.cz je společnost TECHO, a.s. se sídlem: U Továren 770/1b, 102 00 Praha 10, Česká Republika
 • Provozovatel žádá všechny návštěvníky internetových stránek techo.cz, aby se řádně seznámili s tímto návštěvním řádem, upravujícím podmínky přístupu a provozu internetových stránek techocon.cz, a tyto stránky užívali jen poté, budou-li s tímto návštěvním řádem souhlasit.
 • Jakékoliv užití internetových stránek techocon.cz, nebo jejich jakékoliv části jinak než pro osobní potřebu, zejména jejich další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin je zakázáno. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru internetových stránek techocon.cz. Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv společnosti TECHO, a.s., a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu internetových stránek techocon.cz.
 • Na internetových stránkách techocon.cz jsou společností TECHO, a.s. oprávněně využívána data dalších osob, které jsou jejich autory, majiteli, distributory nebo jejich zdrojem. Jakékoliv kopírování, publikování nebo šíření obsahu z těchto zdrojů je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu společnosti TECHO, a.s.
 • Veškerý obsah internetových stránek techocon.cz slouží pouze pro informaci. Obsah internetových stránek techocon.cz byl získán ze zdrojů, které společnost TECHO, a.s. považuje za spolehlivé. Společnost TECHO, a.s. neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu. Obsah internetových stránek techocon.cz je průběžně obnovován a upravován. Informace, data, analýzy, názory, stanoviska nebo jiná sdělení uveřejněná na internetových stránkách techocon.cz musí být posuzovány ve vztahu k okamžiku jejich prvotního uveřejnění na internetových stránkách techocon.cz.
 • Společnost TECHO, a.s. si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu internetových stránek techocon.cz.
 • Každý návštěvník užívá internetové stránky techocon.cz na vlastní riziko. Společnost TECHO, a.s. neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním internetových stránek techocon.cz a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a nebo úplné nefunkčnosti. Společnost TECHO, a.s. nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování internetových stránek techocon.cz a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám a nebo nemožnosti využívání jejich obsahu.
 • Pokud se návštěvník pohybuje v části internetových stránek techo.com, které jsou přístupné pouze po registraci a zadání uživatelského jména a hesla, pak jsou data poskytnutá návštěvníkem použita pro personifikaci takovýchto stránek a čerpaných služeb. V případě registrovaného přístupu má společnost TECHO, a.s. právo používat údaje poskytnuté v této souvislosti návštěvníkem pro marketingové účely v rámci společnosti TECHO, a.s. či pro jiné účely, související s podnikáním společnosti TECHO, a.s.
 • Společnost TECHO, a.s. je oprávněna se spojit s registrovanými návštěvníky za účelem ověření aktuálnosti resp. správnosti jimi poskytnutých osobních údajů. Údaje, u nichž bude existovat opodstatněná pochybnost o jejich správnosti, budou blokovány s tím, že pokud je nebude možné opravit nebo ověřit, popř. by takováto oprava nebo ověření bylo spojeno s neúměrnými náklady nebo obtížemi, dojde k jejich likvidaci.
 • Pokud není výslovně uvedeno jinak, je Návštěvní řád platný a účinný dnem jeho prvotního uveřejnění na internetových stránkách techocon.cz.
 • Společnost TECHO, a.s. si vyhrazuje právo tento Návštěvní řád kdykoliv změnit. Tento Návštěvní řád je platný a účinný od 1. 8. 2018.

Organizátor konference:

TECHO, a.s.

U Továren 770/1b Praha 10 – Hostivař

+420 737 265 906
info@techocon.cz

ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ
GDPR
COOKIES