AV Media

Kreativní pracovní prostor
Moderní jednací místnost

Myslíte si, že spolupracující týmy pohánějí firmy na cestě k úspěchu? Možná by vás překvapilo, jaký vliv na stav naší mysli a emocí mají kancelářské prostory. Velikost prostor, uspořádání, výběr nábytku a technologie mají nezanedbatelný dopad na výkon jednotlivce i týmů. Lidé se musí dobře cítit nejen u svého pracovního stolu, ale i v prostoru určeném pro týmovou spolupráci.

Přeplněný open office, izolované kanceláře a prázdné zasedačky jsou minulostí. V práci trávíme podstatnou část života. Účelnost prostor ovlivňuje naše aktuální rozpoložení, výkonnost a úspěch celé organizace. Dnes si lze firemní prostory uspořádat mnoha způsoby.

Jak toho dosáhnout? Jak vhodně sladit například prostory s AV technikou, která má podpořit nejen spolupráci v týmu, ale současně usnadnit i vhled pro neotřelé nápady?

V minulosti se management věnoval lidem, prostorům a technologiím zcela odděleně. Zaměstnanci se setkávali na předem určených místech, aby porovnali a diskutovali různé záležitosti, a pak se vraceli zpět k individuálním úkolům. Dnes se využívají zcela nové metody a způsoby, jak propojit silné stránky lidí s kancelářskými prostory a moderními technologiemi.

Abyste mohli řešit komplexní problémy, týmově spolupracovat a kreativně myslet, musíte dobře porozumět potřebám a přáním vašich kolegů a spolupracovníků. Jestli vás zajímá více, přijďte se inspirovat na konferenci TechoCon, na které představíme kreativní pracovní prostory. Pokud je pěstování kreativity cílem pro podnikání, pak by pracovní prostředí mělo nabízet víc ovzduší pro spolupráci.