Startujeme přípravy konference TechoCon 2018

Dub 2, 2018 TechoCon 2018

by Petr Remeš

Když jsme loni připravili premiérové setkání TechoCon, vznikl interaktivní jednodenní program nabitý novinkami ze světa kanceláří. Po loňském úspěchu pokračujeme dál.

Loni jsme představili technologické inovace a jejich vliv na pracovní prostředí, předvedli nové produkty, originální přístupy k navrhování a předestřeli vizi budoucnosti. Uplynul přibližně půl rok a my se vracíme!

Jsme připraveni a začínáme chystat druhý ročník konference TechoCon. Bude lepší než předchozí, bude nabitější informacemi, bude interaktivnější. Proto jsme už nyní – půl roku před konferencí – spustili tento blog, proto se každý týden schází tým odborníků a chystá do nejmenších detailů program a doprovodné aktivity TechoCon 2018.

A teď to hlavní: téma! Tématem, které aktuálně vnímáme v oblasti kancelářských interiérů, jejich vybavování a provozu jako klíčové, je spolupráce. Co-working jako moderní forma práce zcela zásadně mění pracovní zvyklosti, mění strukturu a organizaci pracovních týmů; odráží se v samotném prostorovém uspořádání prostor.

Jen pro představu několik základních čísel: podle odhadů bude do konce roku 2018 pracovat 1,7 milionu lidí na celém světě v celkem 19 000 coworkingových pracovištích. Hlavními řečníky a přispěvateli naší konference budou architekti, designéři, lidé bezprostředně vytvářející a užívající kancelářský prostor. Navíc jsme pro letošní TechoCon téma co-workingu pojali šířeji: chceme pozvat i odborníky z oblastí stojících mimo navrhování samotných kancelářských prostor: psychology, behaviorální výzkumníky, analytiky zabývající se prostorem i lidským chováním.

Spolupráce a nové sdílení informací i výsledků práce s sebou nese celou řadu dalších témat, která chceme pojmenovat a nejen na tomto blogu představit co nejširšímu publiku, a to nejen odbornému.

V září 2018 se v prostorách firmy TECHO opět sejde několik stovek účastníků konference TechoCon. Diskutovat budou o spolupráci. Neměli byste chybět.

Další podrobnosti k programu TechoCon 2018 přineseme už za týden. Sledujte nás.

Top