TechoCon 2018 je „The Workplace of the Future“

Celý náš tým pilně připravuje letošní konferenci. Zasloužíte si vědět, proč to vlastně děláme a kdo za akcí stojí.

Pořadatelem letošního TechoConu je TECHO (jak je ostatně z názvu patrné), významný evropský výrobce a dodavatel kancelářského nábytku a interiérů. Za letošní hlavní téma jsme zvolili The Workplace of the Future.

Druhý ročník konference budeme věnovat novým technologiím a inovacím v pracovním prostředí. A pozor: to hlavní téma bude život a práce v coworkingu. Všude kolem nás – v malých starupech, stejně jako nadnárodních korporacích se dnes skloňuje téma sdílené práce, nebo chcete-li coworkingu. Na TechoConu se letos zaměříme na nové metody práce a sdílení informací a prostoru.

Proč? Tady je pět hlavních důvodů, proč na TechoCon budeme akcentovat (kromě dalších témat) právě coworking.

  • Pracovní prostor budoucnosti se zásadně mění.
  • Firmy a lidé v nich mění své pracovní zvyklosti, mění strukturu a organizaci pracovních týmů.
  • Mění se prostorová uspořádání kanceláří: od „objevení“ open space kanceláře už uplynulo pár desetiletí a nyní přichází open space 2.1.
  • Do konce roku 2018 bude v coworkingových prostorách pracovat 1,7 milionu lidí na celém světě v celkem 19 000 pracovištích.
  • Coworking v České republice roste: jen v Praze je nyní několik desítek coworkingových prostor. Rostou i v dalších městech.

Hlavními řečníky a přispěvateli konference TechoCon 2018 budou architekti, designéři, lidé bezprostředně vytvářející a užívající kancelářský prostor. Zveme i odborníky z oblastí stojících mimo navrhování samotných kancelářských prostor: psychology, behaviorální výzkumníky, analytiky zabývající se prostorem i lidským chováním.

Čtete tento náš týdenní blog s novinkami z oboru.

Top