Výhled českého coworkingu: trendy

Po prvním a druhém dílu přinášíme úvahu o českém trhu se sdílenými kancelářskými provozy. Kam směřuje coworking? Jaké budou trendy v coworkingu? Na to také odpovídá studie společnosti BNP Paribas Real Estate.

Trend první: Specializace

„Věříme, že budoucnost českého coworkingu leží v další specializaci jednotlivých provozovatelů,“ konstatují na začátku své úvahy autoři studie. Budou zde noví operátoři coworkingů pouze pro tvůrčí průmysl, ale třeba i pro designéry a architekty; vznikat budou coworkingová centra pro IT a technologické startupy. Ale čekat můžeme také vznik uměleckých hubů kombinujících kanceláře s prostorami galerií a výstavních prostor.

Trend druhý: Profesionalizace

Tak jako v jakékoliv činnosti a oboru, bude česká scéna zvyšující se nabídkou přirozeně tlačena k větší profesionalizaci. S tím, jak do České republiky vstupují mezinárodní coworkingové sítě a řetězce, bude část coworkingových prostor měnit na něco, co můžeme zařadit do kategorie „servisních kanceláří“.

V sektoru pravděpodobně dojde na roztříštěnost a v určitém okamžiku někteří slabší provozovatelé přirozeně odpadnou. Zbývající provozovatelé na místní nebo mezinárodní úrovni naopak posílí. Nicméně věříme, že zde stále bude prostor pro dobře promyšlené koncepty.
Navíc více služeb bude nabízeno v hubech a coworkingových prostorech, typicky například účetnictví nebo další navazující poradenství, školení a poradenství jednotlivých členů.

Trend třetí: eventy

Mnoho operátorů coworkingů používá eventy (semináře, konference, prezentace firem, tiskové konference…) jako významný zdroj příjmů. Podle nás tento trend bude sílit. Společně s ním poroste provázanost na další segmenty, například pronájmy AV techniky, cateringové služby, ale i tiskové služby. Integrace bude dále pokračovat.

Trend čtvrtý: digitalizace

Coworkingové řetězce a dokonce i individuální operátoři integrují své procesy prostřednictvím inteligentních aplikací, v nichž běží proces od rezervace konferenční místnosti, monitorování konzumace jídla v kuchyňských koutech a odpočívárnách, až po spotřebu médií, tiskové služby…

Samozřejmě aplikace jsou napojené na účetnictví a systémy fakturace členům. Mnoho operátorů má širokou virtuální členskou základnu a bez takto postavené digitální platformy se dnes neobejde.

Závěrem: nejdůležitější fakta o českém trhu coworkignu najdete ve zmiňované studii zde. Registrujte se a přijďte ve čtvrtek 13. září na konferenci TechoCon.

Top