Co je & co není well-being

5. 8. 2019
Posted in TechoCon
5. 8. 2019 Petra Nemravová

Téma osobní pohody je v posledních letech skloňované ze všech stran. Co je a co není well-being?

Termín, který je ústředním tématem naší letošní konference – tedy well-being označuje „stav lidského prožívání a hodnocení vztahu k sobě a k okolnímu světu“. Trochu škrobená definice, kterou se pokusíme zlidštit… Prostě a jednoduše: Well-being je stav, kdy je nám dobře. V pracovním prostředí se tento popis používá i pro další pojmy, jakými jsou pracovní spokojenost nebo životní spokojenost ve vztahu k pracovnímu prostředí (a to nejen tomu fyzickému).

Všichni samozřejmě chceme prožívat příjemné emoce, pokud možno málo nebo vůbec žádné negativní nálady… A smyslem konceptu weel-being je strukturovaně tuto životní spokojenost pojmenovat a najít také cesty, které jí přinesou do našeho pracovního života.

 

Jaké jsou oblasti osobní pohody?

Existuje celá řada psychologických a behaviorálních konceptů, my jsme pro potřeby tohoto článku shrnuli šest základních oblastí, které souvisejí s tématem well-being.

 

Sebepřijetí

Tedy především pozitivní postoj sám k sobě. Chceme být spokojeni sami se sebou a také chceme přijmout různé oblasti sebe samého (a to včetně našich špatných vlastností). Chceme být celkově vyrovnaní s vlastní minulostí.

 

Pozitivní vztahy

Chceme mít vřelé a vyvážené vztahy s druhými, zároveň náš zájem o ostatní a schopnost empatie patří k důležitým atributům well-being.

 

Nezávislost

Každý z nás by v rámci dobrých vztahů na pracovišti měl cíleně budovat schopnost odolat sociálním vlivům a zachovat si vlastní názor.

 

Každodennost

Den za dnem, poradu za poradou, meeting za meetingem… Abychom zvládli každodenní nároky, musíme správně vnímat, co se děje v okolním prostředí, vidět příležitosti a využít vnější dění pro vlastní cíle a potřeby.

 

Smysl života

Budování celkového pocitu, že minulý a přítomný život má smysl a že směřuje k dosažení cílů.

 

Osobní rozvoj

Pocit trvalého vývoje, otevření se novému. Nulový pocit nudy a pocitu stagnace, schopnost vidět pozitivní změny vlastního já a svého chování.

 

Určitě bychom našli i další charakteristiky, jak dojít k tomu cítit se dobře a být v pohodě. Přesto význam well-being může řada lidí chápat zcela jinak. To, co bude zajímat nás na konferenci a o čem budeme mluvit v rámci panelové diskuse bude mimo jiné to, jak mají být řešené interiéry, kde hraje hlavní roli výběr kvalitních přírodních materiálů, dobrá dispozice, ergonomie, příjemné i funkční osvětlení, živé rostliny a to, co nám dělá dobře. Důležité je také to, jak fungují vztahy na pracovišti. O tom byla řeč například na TMM4 s Ivem Hrdinou. Obecně se má za to, že well-being interiéry by měly být spíše nadčasové, jen tak se neokoukají a nepřestanou bavit. Nenásledují trendy, ale naopak: trendy se tímto směrem ubírají.

 

Mohlo by vás dále zajímat
Vše o konferenci TechoCon 2019
Průvodce konferencí TechoCon I. / Kreativní stage
Průvodce konferencí TechoCon II. / Satelitní stage
Průvodce konferencí TechoCon III. / Klíčoví řečníci

Náš tip: TechoCon není jen výroční konference, ale i komunita, která se pravidelně každý měsíc schází na TechoCon Morning Meeting. Projděte si archiv našich setkání: zajímavé články, inspirativní řečníci a nejnovější know-how ze světa kancelářských interiérů. Přidejte se k naší komunitě.

Organizátor konference/Conference organiser:

TECHO, a.s.

U Továren 770/1b Praha 10 – Hostivař

+420 737 265 906
info@techocon.cz

ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ / PRIVACY POLICY
GDPR
COOKIES