Dan Heuer | Fair Venture

DH fotka

Vystudoval Sociální a kulturní ekologii na FHS UK v Praze. V rámci studia se zaměřil na roli soukromého sektoru v udržitelném rozvoji. Věří totiž, že firmy nejsou pouze částečnou příčinnou globální krize, ale především jejím efektivním řešením. Studoval také na ISCSP Universidade de Lisboa, kde za zabýval znečištěním oceánů plasty. Nyní pokračuje v doktorském studiu ve výzkumu indikátorů udržitelnosti v Centru pro otázky životního prostředí UK.

Zkušenosti má také z působení v mezinárodní neziskové organizaci, kde se podílel na projektech snižování a předcházení negativních environmentálních dopadů z projektů financovaných Evropskou investiční bankou a Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj.

Své nadšení v propojování privátního sektoru a udržitelnosti rozvinul v konzultační společnost Fair Venture, která pomáhá firmám zavádět společenskou odpovědnost a snižovat své negativní dopady na okolí.

Dan dává udržitelnost firem do širšího kontextu, aby byly zohledněny všechny možné dopady jejich činnosti a výsledný stav vedl ke kýženému výsledku. Tedy systému, kde dnešní generace nevyčerpávají planetu více, než mohou a i příští generace budou mít možnost vést na Zemi plnohodnotný život.

Organizátor konference/Conference organiser:

TECHO, a.s.

U Továren 770/1b Praha 10 – Hostivař

+420 737 265 906
info@techocon.cz

ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ / PRIVACY POLICY
GDPR
COOKIES