Humanscale: Living Product Challenge

10. 9. 2019 Radek Váňa

Humanscale jako organizace nadále zaměřuje své úsilí na ekologické aspekty a již mnoho let na sebe bere příslušnou odpovědnost. Tento proces jsme započali pečlivým posouzením a přezkoumáním jednotlivých oblastí své činnosti – dodavatelského řetězce, partnerských vztahů, výrobků, materiálových složek a všech ostatních aspektů, které v důsledku vytváří naši ekologickou stopu. Časem jsme vyvinuli programy a vylepšili své postupy pro dosažení nových cílů. V relativně krátké době jsme mnohého dosáhli a transformovali jsme své výrobky, partnerské vztahy i pracovní činnosti.

Living Product Challenge

Program Living Product Challenge (LPC) je nejvyšším standardem a nejpřísnější zkouškou udržitelnosti, a to ze dvou hlavních důvodů: požaduje, aby výrobci dosáhli čistého pozitivního dopadu (aby poskytovali zpět více, než spotřebují) a je založený na výkonnosti namísto navrhovaného účelu. Tento standard byl poprvé publikován na jaře 2015 institutem International Living Future Institute (ILFI).

Naše vize udržitelnosti je již dlouho zaměřena na dosažení čistého pozitivního dopadu. Když byl standard LPC publikován, byli jsme nadšeni z toho, že existuje rámec pro vyhodnocení pokroku směrem k čistému pozitivnímu dopadu. Povzbudilo nás, že jsme při svém způsobu práce už splnili mnohá z kritérií, a rádi jsme objevili oblasti, do nichž můžeme svůj program udržitelnosti rozšířit.

Co jsme udělali pro naplnění této výzvy:

• Zřídili jsme systém zachytávání dešťové vody, který pokrývá veškerou vodu potřebnou pro výrobu.
• Zvýšili jsme podíly recyklace, odvádíme 37% s tím, že je odváděno více než 90% odpadu z výroby.
• Ve spolupráci s toxikologem jsme se ujistili, že nedochází k působení karcinogenů, mutagenů a látek toxických pro reprodukci.
• Vydali jsme známku JUST, abychom byli průhlednější v oblasti společenských dopadů.
• Dokončili jsme vyhodnocení životního cyklu a vypočítali tak uhlíkovou, energetickou a vodní stopu pro jednotlivé výrobky.
• Učinili jsme závazek, že budeme čistě pozitivní pro uhlík, energii a vodu (včetně dodavatelského řetězce)
u výrobků certifikovaných podle LPC, a to do tří let.
• Implementovali jsme iniciativy typu „hand printing“ pro vytváření a měření pozitivních dopadů.
• Požádali jsme tři externí auditory o důkladné posouzení každého detailu našeho výrobního programu.

Iniciativa Declare

Declare je transparentní platforma a produktová databáze, která mění materiálový trh. Jednoduchost a snadnost použití tohoto programu jak pro výrobce, tak pro specifikovatele produktů napomáhá vzrůsty poptávky trhu po chemické transparentnosti a zdravějších stavebních produktech.

Humanscale je v rámci všech oborů leaderem v oblasti transparentnosti materiálů a má více prohlášení o zdravotní nezávadnosti produktů (HPD) a známek Declare než jakákoli jiná společnost. K dnešnímu dni je 60% známek Declare a 54% všech HPD v celém oboru publikováno ze strany Humanscale. K dnešnímu dni nese 57% výrobků Humanscale známky Declare a HPD. Tato označení dokládají úsilí Humanscale o nepoužívání materiálů z červeného seznamu a nevhodných materiálů, z nichž mnohé se v nábytkářství běžně používají, například formaldehydu, PVC, šestimocného chromu, potahů z PFC odolných proti skvrnám a zpomalovačů hoření skupiny HFR.

www.humanscale.com

Organizátor konference/Conference organiser:

TECHO, a.s.

U Továren 770/1b Praha 10 – Hostivař

+420 737 265 906
info@techocon.cz

ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ / PRIVACY POLICY
GDPR
COOKIES