Rozmanitost: nejen ta lidská

19. 8. 2019
Posted in TechoCon
19. 8. 2019 Redakce blogu

Co bude za rok? Dolehne na český trh krize? Jak se projeví na trhu kancelářských prostor? Lze už nyní sledovat nějaký degresivní trend?

To je jen několik otázek, které si pozorný čtenář ekonomických a B2B médií musí pokládat, a to nejen o trhu kanceláří a interiérů. Na TechoConu se soustředíme na odbornost, pohled „dovnitř“ trhu a sdílení zkušeností napříč dílčími segmenty, ať už je to samotné vybavení kanceláří, akustika, pracovní prostředí nebo lidské zdroje. Když si projdete náš letošní program, je zřejmé, že tuto interdisciplinární pestrost jsme si dali jako hlavní krédo programu. Proto i téma krize a cyklické proměny trhu nemůžeme pominout. Dnes se zaměříme na téma lidé. Jejich rozmanitost a potřeby. Jsou různé, dynamicky se mění a dávají firmám někdy pořádně zabrat…

V roce 2020 bude složení firem jiné: v globálním i českém měřítku se očekává nárůst externích zaměstnanců, pracovníků na dohodu i freelancerů. Organizace tak budou muset najít způsob, jak tyto alternativní pracovní síly zapojit do firemní kultury a efektivně je řídit. Pětina českých respondentů označila tento trend za velmi důležitý, ačkoliv dobře je na něj připraveno pouze 5 % dotázaných. Na rozdíl od celosvětového trendu české firmy ve většině případů poskytují netradičním pracovníkům jak zaškolení, tak i nástupní péči, a přispívají tím k maximalizaci potenciálu této pracovní síly,“ komentuje výhled do příštího roku ve studii Trendy v oblasti lidského kapitálu Martina Zapletalová ze společnosti Deloitte.

Srovnání českého a evropského trhu si budete moci udělat při vystoupení hlavního řečníka, nizozemského architekta Michiela Hofmana. Jak se na trend najímání freelancerů a tzv. „alternativních“ pracovních sil díváme my, v TECHO?

Jako součást globální skupiny jsme zvyklí pracovat v mezinárodních týmech, které operují dnes doslova po celém světě: ať jsou to obchodní týmy, nebo realizační. Proto i na tyto různé profesní kombinace musí reagovat prostorové uspořádání v kancelářích. O coworkingu a jeho významu jsme podrobně diskutovali na loňské konferenci, proto letos budeme více rozebírat „měkká kritéria“.

Well-being jako naše letošní hlavní téma ukazuje právě na propojení různorodosti pracovníků v kancelářském prostředí.

Bavíme-li se o zaměstnaneckém prostředí, udržitelnost zde spočívá například v angažovanosti zaměstnanců, jejich pohodlí a z toho vyplývajícího zdraví, ale i ve spotřebě energií. Dříve nedávala udržitelnost z krátkodobého hlediska příliš smysl. Nepřináší totiž okamžité výhody. Její přínos se obecně projevuje až v dlouhodobém hledisku a není vždy jasně měřitelný. Dnes se však mění hodnoty lidí a udržitelnost tak začíná dávat smysl i krátkodobě. Právě proto se dnes mnohem více rozšiřuje mezi firmami,“ komentuje toto téma náš panelista Dan Heuer z firmy Fair Venture.

Udržitelnost vs. greenwashing

A jak došlo k této změně? Zaměstnanci a zákazníci vidí v udržitelnosti hodnotu, ocení odpovědnou firmu a chtějí pro ni pracovat. Udržitelnost má tendenci být nástrojem marketingu a zaváděná “top-down”. Dan ve svém příspěvku bude také diskutovat téma greenwashingu. Že jste o něm zatím neslyšeli? Greenwashing jako „natírání nazeleno“ je trend, který slouží jako marketingový nástroj, s velmi pochybným a samozřejmě dlouhodobě neudržitelným výsledkem. Přijďte si poslechnout panelovou diskusi, kde se tomuto tématu budeme věnovat podrobněji.

Náš tip

Registrace na konferenci jsou v plném proudu.
Využijte možnost rezervovat si své místo již nyní.

Ochutnávka z letošní konference

Průvodce konferencí TechoCon I. / Kreativní stage
Průvodce konferencí TechoCon II. / Satelitní stage
Průvodce konferencí TechoCon III. / Hlavní řečníci

Organizátor konference/Conference organiser:

TECHO, a.s.

U Továren 770/1b Praha 10 – Hostivař

+420 737 265 906
info@techocon.cz

ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ / PRIVACY POLICY
GDPR
COOKIES